walne zebranie delegatów i zjazd plenarny śląskiego wopr 9.12.2023

W dniu 9 grudnia 2023 r. Dolina Leśnicy w Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów oraz Zjazd Plenarny Śląskiego WOPR. Zostały omówione: plan zagospodarowania Dolina 3 Stawy Katowice, obowiązki podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w świetle ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawowy obowiązek prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dot. bezpieczeństwa na obszarach wodnych – rodzaje działań i sprawozdawczość, działalność finansowa i statutowa Śląskiego WOPR, V Kongres Bezpieczeństwa Wodnego Szczecin, ćwiczenia służb ratowniczych, CSS Wietrznice, rozmowy z ZG WOPR, szkolenie centralne Tama 2023 i 2024, szkolenia MR i RW, możliwość wykorzystanie dronów w ratownictwie, zawody w ratownictwie wodnym, wizerunek Śląskiego WOPR, wręczono akt nadania Honorowego Prezesa Śląskiego WOPR Maciejowi Zajączkowskiemu oraz akt nadanie Honorowego Członka Śląskiego WOPR Arkadiuszowi Stanuli.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content